2018-10-19

Nawiązanie współpracy
Nawiązanie współpracy

 Warszawa: +48 22 250 13 46               
                fax: +48 22 250 13 47
 
       Kraków: +48 12 444 10 61
                 fax: +48 12 444 10 83

     Wrocław: +48 71 738 20 45
                 fax: +48 71 738 20 66

     e-mail:

 

 


PRZEPROWADZKI MIĘDZYNARODOWE
I KRAJOWE
WYCENY 24h/dobę codziennie
:

tel. +48 508 666 365
 

Transport ADR

Transport ładunków ADR realizujemy dla wszystkich klas materiałów niebezpiecznych sklasyfikowanych w załączniku A z wyłączeniem klas 1 i 7 oraz ładunków przewożonych cysternami:

1 - Materiały i przedmioty wybuchowe  -  NIE PRZEWOZIMY
2 - Gazy
3 - Materiały ciekłe zapalne
4.1 - Materiały stałe zapalne
4.2 - Materiały samozapalne
4.3 - Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
5.1 - Materiały utleniające
5.2 - Nadtlenki organiczne
6.1 - Materiały trujące
6.2 - Materiały zakaźne
7 - Materiały promieniotwórcze  -  NIE PRZEWOZIMY
8 - Materiały żrące
9 - Różne materiały i przedmioty niebezpieczne


Realizując obsługę logistyczną towarów niebezpiecznych posiadamy odpowiednio przeszkolonych kierowców i pracowników oraz odpowiednio wyposażone i oznakowane pojazdy.

Transport ADR Niemcy, Holandia, Belgia, Francja, Anglia, Hiszpania, Włochy, Grecja, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia

 
 
© 2010 drobnicowy.pl Przeprowadzka międzynarodowa.
Transport drobnicowy, transport drobnicy
Oferujemy: Transport drobnicowy: Warszawa, Śląsk, Katowice, Wrocław, Łódź, Kraków, Poznań, Lublin, Gdańsk, Toruń, Kielce